สุขใจ

สุขภาพจิตออนไลน์
สู้โควิด-19

สุขใจแคร์ไลน์

โทรคุยกับเราตามวันเวลาในตารางนี้
phone_in_talkเบอร์โทร และเวลาให้บริการ
สมาคมการให้คำปรึกษาแนวทางคริสเตียนในประเทศไทย
(Christian​ Counseling​ Association​ Thailand)
พันธกิจ (Mission)

ส่งเสริมงานด้านสุขภาพจิตในสังคมไทย และสนับสนุนให้มีการดูแลรักษาจิตใจแบบองค์รวม ผ่านการให้ความรู้และการให้คำปรึกษาแนวทางคริสเตียน