สุขใจ

สุขภาพจิตออนไลน์
สู้โควิด-19

สุขใจแคร์ไลน์

โทรคุยกับเราตามวันเวลาในตารางนี้
phone_in_talkเบอร์โทร และเวลาให้บริการ

สุขใจวีดีโอคอล

รับคำปรึกษาง่ายๆ แค่ 3 ขั้นตอน
playlist_add_check
ทำแบบประเมิน

คุณสามารถเลือกทำแบบประเมินโดยไม่รับคำปรึกษาได้

event_available
นัดหมาย

ลงทะเบียนนัดหมายกับผู้ให้คำปรึกษาในเวลาที่คุณสะดวก

phonelink_ring
พูดคุยกับผู้ให้คำปรึกษา

กระบวนการรับคำปรึกษาในเวลาที่ได้นัดหมาย

เริ่มทำแบบประเมิน
สมาคมการให้คำปรึกษาแนวทางคริสเตียนในประเทศไทย
(Christian​ Counseling​ Association​ Thailand)
พันธกิจ (Mission)

ส่งเสริมงานด้านสุขภาพจิตในสังคมไทย และสนับสนุนให้มีการดูแลรักษาจิตใจแบบองค์รวม ผ่านการให้ความรู้และการให้คำปรึกษาแนวทางคริสเตียน