สุขใจ แคร์ไลน์ ครั้งที่ 2

Home » ร่วมพบปะสมาชิกในเครือข่ายสุขใจ

ร่วมพบปะสมาชิกในเครือข่ายสุขใจ

ขอเชิญร่วมพบปะสมาชิกในเครือข่ายสุขใจ (Sukjai Network by CCAT)
เพื่อประสานงานและเรียนรู้ร่วมกันในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพจิตในคริสตจักรในปี 2564 นี้ค่ะ
**หมายเหตุ: รายละเอียดและกิจกรรมในแต่ละครั้งจะประชาสัมพันธ์ทางเพจของสมาคมและเว็บไซต์นะคะ