การระดมทุน

Home » การระดมทุน

การระดมทุนก่อสร้างศูนย์ให้คำปรึกษา

ขอบคุณที่สนใจในโครงการนี้ค่ะ

สมาคมการให้คำปรึกษาแนวทางคริสเตียนในประเทศไทยเข้าสู่ปีที่ 5 แล้ว และขอบพระคุณพระเจ้าที่สมาคมสามารถเข้าถึงคนไทยและคริสตจักรไทยได้มากขึ้นจากพันธกิจต่างๆของเรา

เราอธิษฐานและหวังใจว่าสมาคมจะมีศูนย์ให้คำปรึกษาที่จะให้พื้นที่ปลอดภัยในการเยียวยาจิตใจและสามารถเคียงข้าง คริสตจักรไทย และคนไทยได้มากขึ้น ในเรื่องการส่งเสริมด้านสุขภาพจิต และการเยียวยารักษาจิตใจแบบองค์รวม ผ่านการอบรม การผลิตสื่อให้ความรู้ และการบริการให้คำปรึกษาแนวทางคริสเตียน

เพื่อที่จะสร้างผลกระทบที่มากขึ้น ทางสมาคมได้ทำโครงการระดมทุนเพื่อซื้อที่ดินและก่อสร้างศูนย์ให้คำปรึกษาจำนวน 10 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงดังนี้

เฟสที่ 1: มกราคม-เมษายน 2567
ระดมทุนจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อซื้อที่ดินในการก่อสร้าง

เฟสที่ 2: พฤษภาคม – สิงหาคม 2567
ระดมทุนจำนวน
5,000,000 บาท เพื่อเริ่มก่อสร้างอาคารศูนย์ให้คำปรึกษา

เฟสที่ 3: กันยายน – ธันวาคม 2567
ระดมทุนจำนวน 2,000,000 บาท สำหรับการตกแต่งภายในและซื้ออุปกรณ์สำนักงาน

การบริจาคในประเทศ

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย
เลขบัญชี 153-3-97429-1
ชื่อบัญชี สมาคมการให้คำปรึกษาแนวทางคริสเตียนในประเทศไทย
SWIFTCODE: KASITHBK

การบริจาคจากต่างประเทศ

โดยผ่านองค์กร TrustBridge Global

https://portal.trustbridgeglobal.com/public/donate?id=8c1c3f81f88f4911980334ff44e1d298

ประเทศเหล่านี้สามารถบริจาคและนำไปหักภาษีได้ดังนี้

  • ประเทศอเมริกา
  • ประเทศอังกฤษ
  • ประเทศเยอรมัน
  • ประเทศออสเตรเลีย
  • ประเทศแคนาดา

หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ :

support@ccat-th.org

ภาพโครงการ 3D