ตารางกิจกรรมเครือข่ายสุขใจ

Home » อบรมหลักสูตร “การให้คำปรึกษาแบบองค์รวมขั้นพื้นฐาน 60 ชั่วโมง”

อบรมหลักสูตร “การให้คำปรึกษาแบบองค์รวมขั้นพื้นฐาน 60 ชั่วโมง”

สถาบันแมคกิลวารีเพื่อการพัฒนาผู้นำ สมาคมการให้คำปรึกษาแนวทางคริสเตียนในประเทศไทย และสถาบัน Living Wholeness ประเทศออสเตรเลีย

ร่วมกันจัดอบรมหลักสูตร “การให้คำปรึกษาแบบองค์รวมขั้นพื้นฐาน 60 ชั่วโมง” เป็นหลักสูตร Intensive 2 สัปดาห์ วันที่ 17-28 พฤษภาคม 2564

ค่าลงทะเบียน 6,500 บาท รวมค่าหนังสือ 2 เล่ม  (1) C.U.R.E. เพื่อชีวิต เขียนโดย นพ. จอห์น วอร์โลว และ (2)การเข้าใจโรคซึมเศร้าและวิธีเอาชนะมัน โดย นพ. เดวิด นิคเคิลส์

รับเพียง 24 ท่านเท่านั้น!!! และเป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้ค่ะ สมัครพร้อมชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 23 เมษายน 2564

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?

  • เรียนรู้หลักการและวิธีการผสมผสานหลักคริสตศาสนศาสตร์และจิตวิทยาเข้าด้วยกัน
  • ฝึกปฏิบัติตามหลักการการให้คำปรึกษาเพื่อเข้าใจกระบวนการ แนวทาง และสร้างสายสัมพันธ์ที่ปลอดภัยในการให้คำปรึกษา
  • เข้าใจขอบเขตและข้อจำกัดของตนเองเพื่อส่งต่อผู้รับบริการไปยังผู้เชี่ยวชาญ

เหมาะสำหรับ…

  • ศิษยาภิบาล ผู้นำคริสตจักรและองค์กร ครูรวีวาระศึกษา หรือสมาชิกคริสตจักรที่ทำพันธกิจการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นในคริสตจักร
  • ผู้ที่ทำงานด้านการให้ความช่วยเหลือ หรือแนะแนวผู้อื่น
  • ผู้ที่มีความสนใจในการให้คำปรึกษา และพันธกิจเยียวยารักษาจิตใจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 099 – 272 – 0770 Email: mcd@payap.ac.th

CCAT ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเพื่อเรียนรู้เรื่องการบูรณาการหลายศาสตร์พร้อมการฝึกปฏิบัติร่วมกันนะคะ

ลงทะเบียนออนไลน์ >> https://forms.gle/FYrLwJWuH6puzonD9