ตารางกิจกรรมเครือข่ายสุขใจ

Home » ตารางกิจกรรมเครือข่ายสุขใจวันที่ 8 มีนาคม 2564

ตารางกิจกรรมเครือข่ายสุขใจวันที่ 8 มีนาคม 2564

จัดโดยเครือข่ายสุขใจโดยสมาคมการให้คำปรึกษาแนวทางคริสเตียนในประเทศไทย ร่วมกับ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี

9:00-10:15 น. ประชุมประสานงานและพบปะสมาชิกสุขใจ ที่วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี
**รับได้จำนวนจำกัด 20 ท่าน
10:15-10: 30 น. พักเบรค (Break)
10:30-12:00 น. การอบรม “Brain and Disciple Making” (การเข้าใจสมองและการสร้างสาวก) โดย ศจ. ดร. เอสเธอร์ เวคแมน

สามารถเข้าร่วมได้ 2 ช่องทาง

(1) ที่วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี **รับได้จำนวนจำกัด 20 ท่าน
(2) ทาง Zoom Conference **ไม่เกิน 100 ท่าน

12:00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน **รับได้จำนวนจำกัด 20 ท่าน

ลงทะเบียนภายในวันที่ 4 มีนาคม 2564 (**ไม่มีค่าใช้จ่าย)
ลงทะเบียนได้ที่ลิงค์นี้ https://forms.gle/TbMNHNdoHEraSBEp6
หากท่านมีคำถามสามารถติดต่อได้ที่ 098-808-2927 หรือ admin@ccat-th.org