นางสาวอังครินทร์ ปิมแปง

Home » คณะกรรมการ » นางสาวอังครินทร์ ปิมแปง
IMG_9926~photo

นางสาวอังครินทร์ ปิมแปง MA, LCPC

  • ปฏิคมและนายทะเบียนสมาคมการให้คำปรึกษาแนวทางคริสเตียนในประเทศไทย (Christian Counseling Association Thailand)
  • ผู้ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต มูลนิธิจิตรักษ์
  • ได้รับใบประกอบวิชาชีพผู้ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตจากมลรัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา รับรองโดย Illinois Department of FInancial and Professional Regulation
  • สำเร็จการศึกษาปริญญาโทการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต (Clinical Mental Health Counseling) จาก Wheaton College ประเทศสหรัฐอเมริกา