ข้อมูลสมาชิก

Home » สมาชิก » ข้อมูลสมาชิก

สมาชิกกิตติมศักดิ์

 1. ดร.ชัยยัณ อุโฆษกุล
 2. ศจ.ดร.เอสเธอร์ เวคแมน
 3. นพ.เดวิด นิคเคิลส์
 4. อ.เร็ก เดอ คอนนิ่ง
 5. คุณจอร์จ แอทคินสัน เจมิสัน
 6. คุณเฮเตอร์ นิโคล เจมิสัน

สมาชิกสามัญ

 1. คุณ ทรงกลด รื่นรมณ์วารี
 2. คุณ พรรณวดี เจียมศิริ
 3. คุณ ทัศยา เรืองศรี
 4. คุณ จินตนา เพชรเกตุ
 5. คุณ เพชรา เมธาอนันต์
 6. คุณ ศุจิรัตน์ ศิริชัย
 7. คุณ วรรักษ์ สันทัดรบ
 8. คุณ กนกวรรณ ศรีพงค์วรกุล
 9. คุณ สุภัทรา อินต๊ะเทพ
 10. คุณ สงวนวงศ์ คำแก้ว
 11. ดร.ชัยยัณ อุโฆษกุล
 12. คุณมยุรี แสงสว่าง
 13. คุณสรวีย์ รัฐพิทักษ์ถิรดา
 14. คุณกาญจนา เฌอหมื่อ
 15. คุณพรทิพย์ โภวันนา
 16. คุณสุธาสินี ศรีใจ
 17. ว่าที่ร้อยตรีเจตนิพัทธ์ ปลาเงิน
 18. คุณสุพรทิพย์ ทองสุวรรณ
 19. คุณรุ่งทิวา สกุลสืบ
 20. คุณอุทุมพร ดวงแก้ว
 21. คุณอรุณี ชวาลา
 22. คุณกวิน อำไพพงษ์
 23. คุณปรรวดา ทารัตน์
 24. คุณชนิตร์นัยน์ แดงเรือน
 25. คุณวรรักษ์ สันทัดรบ
 26. คุณสุริวงศ์ วงศ์รัตนมัจฉา
 27. คุณดอกไม้ พานิชย์
 28. คุณอนันต์ วริศนราทร
 29. คุณปิยะวัฒน์ เจริญเมืองมูล

สมาชิกสมทบ

 1. Margaret Ukosakul
 2. Lani Wai Ching Lam
 3. Gill Vriend
 4. Manuela Giannini
 5. Edward Jake Finn
 6. Grace Shim
 7. Geok Hoon Schmitt
 8. Bryan Shen
 9. Sorin Joensen
 10. Chad Loftis
 11. Mr. Hiram Emory Widener, III
 12. Rev. Catherine L. Ripley (Kit)
 13. Mr. Minh Dao
 14. K. Helen Avadiar-Nimbalker
 15. Mrs. Diane Tehan
 16. Ms. Heather Choi
 17. Ms.Sheila Randall Harkin

สมาชิกวิสามัญ

 1. คุณชนิกานต์ เสาวธารพงค์