แหล่งข้อมูล

Home » แหล่งข้อมูล
ชื่อ-นามสกุล ชื่อองค์กรหรือหน่วยงานที่สังกัด ประเภทสาขาวิชาชีพเบอร์โทรติดต่อ อีเมล
ทัศยา เรืองศรีBody and mind clinicนักจิตบำบัด (Psychotherapist)0933322511tassaya@yahoo.com
ชุติมณฑน์ ปัญญาคำรพ.จุฬาลงกรณ์นักจิตวิทยา (Psychologist)0984269834chutemon1971@gmail.com
รักษิณา พรมทองบุญโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์นักจิตวิทยา (Psychologist)0874614634Rugsina@hotmail.com
ชนิตร์นัยน์ แดงเรือนIstrong mental health serviceนักจิตวิทยา (Psychologist)0815934148Oatto14@gmail.com
วีรนุช วงศ์คงเดชโรงเรียนคริสต์
ศาสนศาสตร์แบ๊บติสต์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษา (Professional Counselor)0877174371weeranuch_w@yahoo.com
เพชรา เมธาอนันต์กุลโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่นักจิตวิทยา (Psychologist)0622262445phetchara.metaanunkul@gmail.com
ปวีณา วุฒิธาCornerstone Counseling Foundationผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษา (Professional Counselor)0819608242intake@ccfthailand.org
ทรงกลด รื่นรมณ์วารีบ้านต้นส้ม ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษา (Professional Counselor) 0880099051 takachijung@hotmail.com
Worarak Santadrobทำงานอิสระผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษา (Professional Counselor)0868150888carecorner.thai@gmail.com