นายแพทย์ เดวิด นิคเคิลส์

Home » คณะกรรมการ » นายแพทย์ เดวิด นิคเคิลส์
david-1.jpg

นายแพทย์ เดวิด นิคเคิลส์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจากประเทศออสเตรเลีย ท่านและทีมได้ร่วมกันบุกเบิก Christian General Practice ให้กับผู้ด้อยโอกาสในบริสเบน ระหว่างปี พ.ศ. 2534-2547

ต่อมา ในปี 2548 ท่าน และ คุณซูซาน ภรรยาได้ย้ายไปประเทศจีนและได้ร่วมกันก่อตั้ง DaWen/The Bridge และในปี
พ.ศ. 2549 DaWen ได้เป็นบริษัทที่ปรึกษาและได้มีการฝึกอบรมการให้คำปรึกษา จนถึงปี พ.ศ. 2561 หลังจากนั้น ท่าน
และ คุณซูซานได้ย้ายมาที่จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ท่านได้เขียนหนังสือหลายเล่มที่เกี่ยวกับ Christian Wholeness Framework ซึ่งได้มีการแปลทั้งในภาษาจีน สเปน และกำลังจะแปลเป็นภาษาไทยเร็วๆนี้

ตอนนี้ท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร องค์กร Living Wholeness (www.livingwholeness.org)
ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ดูแลเกี่ยวกับ Christian Wholeness Framework โดย Living Wholeness
มีวิสัยทัศน์เพื่อนำเสนอวิธีการเปลี่ยนแปลงโดยมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลาง รวมถึงการอบรมและพัฒนาทีมผู้อบรม
รวมถึงหลักสูตรในภูมิภาคเอเชีย ท่านยังเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการผู้บริหารของสมาคม Asian Christian
Counselling Association (www.asiancca.com)

เดวิดและซูซานมาลูกด้วยกันทั้งหมด 3 คน