นางสาวปวีณา วุฒิธา

Home » คณะกรรมการ » นางสาวปวีณา วุฒิธา
IMG_9917~photo

นางสาวปวีณา วุฒิธา MA, CMSAC

  • นายกสมาคมการให้คำปรึกษาแนวทางคริสเตียนในประเทศไทย (Christian Counseling Association Thailand)
  • ผู้ให้คำปรึกษาและผู้อำนวยการด้านการบริการทางคลินิคแผนกไทยและการพัฒนาที่มูลนิธิจิตรักษ์ (Cornerstone Counseling Foundation)
  • ได้รับใบประกอบวิชาชีพผู้ให้คำปรึกษาจาก Singapore Association for Counselling (SAC) ประเทศสิงค์โปร์ และสำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท สาขาการให้คำปรึกษา (Christian Counseling) จากมหาวิทยาลัย Torch Trinity Graduate University ประเทศเกาหลี