ศาสนาจารย์เอสเธอร์ เวคแมน

Home » คณะกรรมการ » ศาสนาจารย์เอสเธอร์ เวคแมน
Aj

ศาสนาจารย์เอสเธอร์ เวคแมนจบปริญญาตรีด้านจิตวิทยาจาก Malone University, Ohio, USA,  และย้ายมาอยู่เมืองไทยตั้งแต่ปี2522 เพื่อสอนภาษาอังกฤษที่เชียงใหม่ ได้พบและแต่งงานกับมิชชันนารีเพรสไบทีเรียนที่เป็นพ่อม่ายมีลูกสามคน

เอสเธอร์เรียนปริญญาโทด้านศาสนาศาสตร์ และปริญญาเอกจิตวิทยาคลินิกจากFuller Graduate School of Psychology, California, USA. ได้รับการสถาปนาเป็นศาสนาจารย์ และรับใบอนุญาตวิชาชีพนักจิตวิทยาคลินิกในรัฐ California

ตั้งแต่ปี2543 ได้ทำงานเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัยพายัพในตำแหน่งบริหารต่างๆ ณ ตอนนี้เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน ศาสนกิจและเป็นอาจารย์สอนที่ McGilvary College of Divinity มหาวิทยาลัยพายัพ เอสเธอร์ยังรักสามี รักลูกและชื่นชมมากๆในตัวหลาน ซึ่งน่ารักที่สุด และกำลังมีความสุขในการทำสวนปลูกผัก