อ. เร็ก เดอ คอนนิ่ง

Home » คณะกรรมการ » อ. เร็ก เดอ คอนนิ่ง
Dick

อ. เร็ก เดอ คอนนิ่ง

 • เกิดปี 1955 (2499)
 • ได้รรับการฝึกอบรมด้านการบริหาร เทียบเท่ากับปริญญาตรีสาขาการพยาบาลทั่วไป, RN
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตในการบริหาร สำหรับสถาบันที่ไม่แสวงหาผลกำไร
 • ได้ทำงานเป็นหัวหน้าแผนกที่สถานพยาบาลเอกชน  และบ้านพักคนชรา
 • ได้ทำงานเป็นผู้อำนวยการภาคสนามในโครงการสุขภาพของการดูแลผู้ลี้ภัย
 • ปริญญาตรีในการดูแลอบรมผู้เดป็นครู  และการใช้ชีวิตข้ามวัฒนธรรม
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตในการให้คำปรึกษาสำหรับนักศาสนา
 • ทำงานเป็นผู้อำนวยการภาคสนามสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร 2 ไตรมาส
 • ผู้ประสานงานโปรแกรมสำหรับคู่แต่งงานในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2544
 • ทำงานเป็นผู้ให้คำปรึกษารายบุคคลและคู่สมรสใน NCS ตั้งแต่ปี 2544
 • คอลัมนิสต์ระยะยาวในนิตยสารเพื่อสุขภาพจิต, กทม.
 • เป็นผู้นำกลุ่มบุรุษ
 • ประสบการณ์ทางคลินิก: การประเมินการวินิจฉัยและการรักษาปัญหาทางจิตวิทยาและ/หรือทางจิตเวชในคนโสดและคู่ชีวิต
 • ให้การบำบัดคู่สมรสเรื่องชีวิตคู่
 • จัดสัมนางานแต่งชั้นนำในวัฒนธรรมที่หลากหลาย
 • ได้บรรยายและฝึกอบรมสำหรับโรงเรียนธุรกิจและชุมชน